จอแสดงผล LCD พนักพิงศีรษะ

  • หน้าจอ LCD พนักพิงศีรษะแท็กซี่

    หน้าจอ LCD พนักพิงศีรษะแท็กซี่

    จอแสดงผล LED แบบโปร่งใสหน้าต่างด้านหลังเป็นส่วนเสริมของสื่อโฆษณา LED ซึ่งใช้สำหรับการประกาศข้อมูลกลางแจ้ง โฆษณารูปภาพ โฆษณากิจกรรม สื่อข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับจอแสดงผล LED ทั่วไป หน้าจอ LED ของยานพาหนะมีข้อกำหนดที่สูงกว่าในด้านความเสถียร การป้องกันสัญญาณรบกวน และการป้องกันการสั่นสะเทือนเป็นโหมด win-win เพื่อสร้างผลกำไรใหม่ให้กับบริษัทรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์และบริษัทแท็กซี่ และยังช่วยให้ธุรกิจต่างๆ แสดงแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของตนได้ทุกที่ทุกเวลา