ดาวน์โหลดไฟล์

 • ดาวน์โหลด
  จอแสดงผล LED หลังคา 3uview-taix-C-Performance และการแนะนำพารามิเตอร์
 • ดาวน์โหลด
  จอแสดงผล LED 3uview-takeway - ประสิทธิภาพและการแนะนำพารามิเตอร์
 • ดาวน์โหลด
  จอแสดงผล LED 3uview-bus - ประสิทธิภาพและการแนะนำพารามิเตอร์
 • ดาวน์โหลด
  3uview-car กระจกหลัง led display-B-Performance และพารามิเตอร์เบื้องต้น
 • ดาวน์โหลด
  จอแสดงผล LED หลังคา 3uview-taix-A-Performance และการแนะนำพารามิเตอร์
 • ดาวน์โหลด
  จอแสดงผล LED หลังคา 3uview-taix-B- ประสิทธิภาพและการแนะนำพารามิเตอร์